صافی بنزین

فیلتر بنزین و ضرورت  تعویض دوره ای آن در خودرو

فیلتر بنزین یک صافی است که در مسیر بنزین قرارگرفته و سوخت را عاری از آب، ذرات گرد و غبار و کثیفی

می نماید.فیلترهای سوخت نقش بسزایی در موتورهای مدرن امروزی دارند. بنزین یا گازوییلی که از صافی رد نشده است، ممکن است دارای چندین نوع ماده آلوده‌کننده باشد برای نمونه تراشه‌های رنگی و کثیف هنگام پرکردن باک یا زنگاری که توسط رطوبت در باک فلزی ایجاد می گردد

اگر موارد مذکور قبل از ورود سوخت به سیستم، برداشته نشوند، به دلیل عمل سایشی ذرات بر روی مولفه‌هایی که دقت آن بالا بوده و در سیستم‌های انژکتوری مدرن استفاده می‌شوند موجب پوسیدگی سریع و عدم عملکرد صحیح پمپ بنزین و انژکتورها می گردد.لذا، فیلتر سوخت بین باک و پمپ سوخت قرارگرفته و سبب حذف هر گونه ناخالصی که موجب مسدود شدن انژکتورهای سوخت می‌شود ،می گردد ونهایتا  حرکت روان خودرورا موجب می گردد. 

   اثر فیلتر بنزین برکارکرد موتور و  بهینه سازی مصرف سوخت

صافی بنزین بواسطه کاهش مواد الاینده موجود در سوخت ،سبب بهبود عملکرد موتور می گردد و لازمست که طی زمان‌های مشخصی که حدودا هر 20هزار کیلومتر می باشد ،تعویض گردد.عدم تعویض منظم فیلتر ، ممکن است سبب پر شدن ان با  مواد آلاینده و موجب کند شدن جریان سوخت رسانی و کاهش قابل توجه عملکرد موتورگردد.    

شیوه تعویض فیلتر سوخت، به میزان زیادی به نوع خودرو بستگی دارد. این کار برای بسیاری از خودروها،  نسبتا ساده است اما در مورد برخی خودروها، فیلتر می‌تواند بخشی از سیستمهای پیچیده باشد که نیاز به مهارت های فنی ویژه ای  دارد. تعویض یك بار در سال فیلتر بنزین به عنوان اصلی مهم در نگهداری خودرو، تضمین كننده كاهش ریسك مسدود شدن فیلتر بنزین می باشد. خودروهای نو و مدل بالایی كه از تولید كننده تحویل گرفته می‌شوند نیز همانند سایر خودروها در معرض دریافت بنزین كثیف هستند. لذا حتی اگر خودروی شما نو باشد، باز هم فیلتر بنزین آن به تدریج شروع به مسدود شدن خواهد كرد..