خارسر میل لنگ

خار سر میل لنگ موتور XU7 ، در محصولات ایران خودرو مانند پژو 405 و سمند مصرف می شود. شرکت سیال نیرو صنعت اولین شرکتی بوده است که این قطعه را با روش مشابه قطعات CKD خود کفا نموده و در حال حاضر ضمن داشتن تاییدیه دائم این قطعه از شرکت ایران خودرو ،تامین کننده اصلی خط تولید ایران خودرو می باشد. شرکت سیال نیرو صنعت دانش و امکانات تولید انواع خارهای صنعتی بدون محدودیت در شکل هندسی (پروفیل خار )و جنس را دارا می باشد.