مقالات مرتبط


کنیستر و ضرورت تعویض دوره ای آن در خودرو

کنیستر و ضرورت تعویض دوره ای آن در خودرو

بنزین موجود در باک خودرو بواسطه ماهیت طبیعی آن تبخیر شده و در صورت ارتباط با هوای آزاد در آن منتشر می شود. انتشار بخار بنزین در هوا علاوه بر ایجاد آلودگی محیط زیست شرایط انفجار در اطراف خودرو را ایجاد می کند. جهت رفع این مشکل وجود مجموعه ای با قابلیت جذب و بازیافت بخار بنزین ضروری می باشد. در خودرو ها این فرایند توسط کنیستر یا بخارگیر بنزین صورت می پذیرد.

جک(کمک)هیدولیک فرمان

جک(کمک)هیدولیک فرمان

کمک(جک) هیدرولیک فرمان از ارتعاشات تایر به فرمان ممانعت نموده و کنترل فرمان توسط راننده را با نیروي ناچیز امکان پذیر می نماید لذا  پارامترهاي ابعادي و کنترلی آن از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می باشند.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها
برچسب‌ها