جک گازی

جک گازی درب صندوق ، جک گازی درب پنجم خودروهای سواری می باشد که وظیفه آن کنترل و هدایت درب صندوق با نیرو و سرعت مناسب هنگام باز و بسته شدن درب صندوق توسط صاحب خودرو می باشد.