شیم فیلر گیری

شیم فیلرگیری و اثر آن بر عملکرد موتور 

درتنظیم موتورعمل فیلر گیری به عنوان حساس ترین مرحله کار شناخته می شود به نحوی که با انجام صحیح و دقیق در شرایط کارکرد موتور به شکل محسوسی بهبود حاصل می شود .افزایش راندمان موتور، کاهش مصرف سوخت وکاهش تکثیر گازهای آلاینده از جمله مواردی می باشد که با انجام درست فیلرگیری حاصل می گردد .

 در موتورهای گروه پژو405 مورد استفاده در محصولات ایران خودرو شامل پژو 405 و سمند عمل فیلرگیری توسط شیم صورت می گیرد . شیم تنظیم سوپاپ قطعه ای بادقت0.01 ± میلیمتر و توازی کمتر از 0.01 میلیمتر و سختی 1±60راکول سی می باشد که الزاما می بایست از فولاد مرغوب تولید شده باشد . در صورت استفاده از قطعات با دقت ابعادی نامناسب ، شرایط فیلرگیری دقیق نخواهد بود و چنانچه از قطعاتی با جنس نامرغوب استفاده شود به علت تنش های حرارتی بالا و اعمال ضربات متعدد بعد ازمدتی محل تماس ساق سوپاپ با شیم نشست کرده وخودرو از شرایط تنظیم وعملکرد مناسب خارج می شود .

 صدای نامطلوب سوپاپ ها ، افزایش مصرف سوخت ، کاهش راندمان وقدرت موتور ازنشانه های تنظیم نبودن شرایط عملکرد سوپاپ ها می باشد که بایدنسبت به فیلر گیری و تعویض شیم ها اقدام شود .

 با توجه به حساسیت این قطعه و اثر مثبت آن بر عملکرد مطلوب و کاهش صدای موتور پیشنهاد می شود در مرحله تعمیر یا فیلر گیری موتور نسبت به تعویض کلیه شیم هااقدام گردد و شیم های مستهلک بنا به سفارش و استاندارد صنایع خودروسازی های معتبر معدوم گردیده واز استفاده مجدد آنها جدا "خودداری شود .

 شرکت سیال نیرو صنعت با دارا بودن خط تولید وامکانات خاص تولید شیم تنظیم سوپاپ موفق به تولید قطعات با کیفیت و دقت مورد تایید مراکز تولید خودرو و آزمایشگاهها ی معتبر گردیده است . این شرکت بواسطه تیراژ بالای تولید می تواند شیم های فیلر گیری انواع خودرو را بنا بر درخواست شما بدون محدودیت ابعادی مطابق با ضخامت های استاندارد در اسرع وقت تولیدنماید .